تبلیغات
حسابداران جوان - نحوه انتخاب حسابداران رسمی
حسابداران جوان
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
راساس تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن «اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی كه تا تصویب اساسنامه و تشكیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیر حسابرسی تایید شده و می‌شوند از آزمون‌های موضوع این بند معاف می‌باشند.» همچنین بر اساس تبصره 3بند ز ماده 3 آیین‌نامه «مدیران دستگاه‌های اجرایی كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند در صورتی كه ظرف 6ماه پس از تصویب این آیین‌نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارائه دهند به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذكور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» این تبصره در سال 89 به این شرح اصلاح شد: «مدیران دستگاه‌های اجرایی كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذكور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» و با تصویب هیات وزیران به طور دائمی تمدید شد. اولین آزمون انتخاب حسابداران رسمی در سال 1381و با شركت 1339 نفر متقاضی واجد شرایط و دهمین آزمون فوق در آذر ماه 1390 و با شركت بیش از 2000 نفر (شامل 1986نفر واجدین شرایط و 83 نفر قبول شدگان مشروط) برگزار شده و براساس نتایج آخرین آزمون، تعداد 40 نفر قبولی نهایی و تعداد 231 نفر قبولی مشروط (150نفر مشروط در 2درس و 81 نفر مشروط در یك درس) اعلام شده است
براساس تبصره 1ماده 4 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن، «حسابداران رسمی شاغل كه در دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شركت‌های وابسته به آنها و موسسات خصوصی، تعاونی یا به حرفه دیگری اشتغال می‌یابند مكلفند مراتب را كتبا به دبیرخانه هیات اطلاع دهند تا كارت آنان به كارت حسابدار رسمی غیر‌شاغل تبدیل گردد. براساس اعلام شورای عالی جامعه، هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، تعداد 12 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه را در سال 90 رد صلاحیت كرده است. با بررسی آمار فوق می‌توان نتیجه گرفت كه عملا حدود 50 درصد از حسابداران رسمی فوق (شامل شاغلین در سازمان حسابرسی، در استخدام موسسات حسابرسی و غیر‌شاغلین )در سنوات فوق، غیر‌شاغل بوده و در صورت اشتغال به حرفه حسابرسی، به كار حسابدار رسمی مشغول نبوده‌اند. بررسی روند افزایشی تعداد حسابداران رسمی، حاكی از میانگین رشد 7درصدی، در سنوات فوق است. در حال حاضر 237 موسسه حسابرسی عضو جامعه تشكیل شده (772 نفر-42 درصد اعضا) كه از این تعداد 147 موسسه با 3شریك (62%)، 47 موسسه با 4 شریك (20%) و 24 موسسه با 2شریك (10%) مشغول به‌ كارند. لزوم بازنگری و اصلاح «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن»، با توجه به شاغل نبودن 50درصدی حسابداران رسمی فعلی و نرخ رشد میانگین 7درصدی حسابداران رسمی، قابل تامل و بررسی توسط مراجع ذی‌ربط می‌باشد. در نبود تعریف جامع از حسابدار رسمی در قوانین و آیین‌نامه‌های پیش گفته، با استناد به بندهای (الف)تا (ه) «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مبنی بر استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح در حسابرسی و بازرسی قانونی، حسابرسی شركت‌ها و حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توان نتیجه گرفت كه حسابداران رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند كه توانایی حسابرسی و بازرسی قانونی و مالیاتی شركت‌های سهامی و غیر سهامی مزبور در ماده قانونی فوق را دارا هستند و به عنوان مدیر حسابرسی شناخته خواهند شد (تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت). بنابراین باید دید آیا بر اساس ماده 3 «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن»، مدیران حسابرسی واجد شرایط اظهار‌نظر و صدور و امضای گزارش‌های حسابرسی، گزینش و به عنوان حسابدار رسمی معرفی می‌شوند؟ براساس بند (و) ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن، «شرط داشتن حداقل 6سال سابقه كار حسابرسی بعد از اخذ مدرك كارشناسی و در مورد اشخاصی كه سابقه كار حسابرسی آنان كمتر از 6سال باشد در صورتی كه دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری و... باشند هر دو سال سابقه كار آنان در امور فوق می‌تواند معادل یك سال سابقه كار حسابرسی، مورد قبول قرار گیرد و در هر حال داشتن سه سال سابقه كار حسابرسی الزامی است. تشخیص تجارب مفید به عهده هیات می‌باشد». همچنین موفقیت در آزمون‌های مهارت حسابداری و حسابرسی و مقررات تجاری، مالی، محاسباتی و مالیاتی و سایر آزمون‌های مورد لزوم كه هیات تعیین می‌نماید از دیگر شرایط مهم می‌باشد. دارندگان مدرك دكترای حسابداری از امتحان مهارت حسابداری و حسابرسی معاف هستند. در سال‌های اخیر كسانی كه حتی 3سال سابقه كار حسابرسی دارند می‌توانند در آزمون مربوطه شركت و در صورت قبولی نسبت به تكمیل سابقه مورد نیاز اقدام نمایند! با نگاهی كوتاه به نحوه انتخاب مدیران حسابرسی در سازمان حسابرسی، به‌عنوان بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین مرجع حسابرسی در كشور در خواهیم یافت كه حسابرسان سازمان در بهترین شرایط بعد از 10سال و پس از عبور از آزمون‌های رده‌های شغلی: حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیریت و ارزیابی‌های متعدد، موفق به اخذ عنوان مدیر حسابرسی خواهند شد. و این در حالی است كه قبولی در آزمون مدیریت لازم، اما كافی نیست. در سازمان مذكور حسابرسان با سمت سرپرستی حسابرسی، اولین تجربه‌های خود را در مدیریت آغاز و طعم مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی را چشیده و علاوه بر تمامی توانایی‌های فردی خود، با كسب تجربه از مدیران مربوطه، نسبت به گسترش افق دید و حساسیت‌های خاص این حرفه آشنا می‌شوند. با توجه به موارد فوق، چگونه ممكن است شخصی با 3سال سابقه كار حسابرسی و حتی پس از كسب 3سال دیگر بعد از قبولی در آزمون را در سطح مدیر حسابرسی ارزیابی و به عنوان حسابدار رسمی معرفی كرد؟ بدون شك سهل‌انگاری در انتخاب اولیه، نه تنها موجب تضعیف حرفه حسابرسی خواهد شد بلكه تلاش‌های 20ساله نهادینه كردن حسابرسی را در بلند‌مدت با مشكل مواجه خواهد كرد. بدیهی است كسب تجربه حسابرسی، سرپرستی و مدیریت حسابرسی در كسوت حسابدار رسمی، صرفا منجر به كاهش اعتبار حرفه‌ای و افزایش رویكردهای غیرحرفه‌ای و در نهایت تضعیف جامعه حسابداران رسمی خواهد شد. در این راستا اصلاح بند (و)ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن از «داشتن حداقل 6سال سابقه كار حسابرسی و....» به «داشتن حداقل رده سرپرستی حسابرسی با 3سال سابقه كار سرپرستی» ضروری است. بررسی و ارزیابی سوالات آزمون‌های 10 ساله انتخاب حسابداران رسمی، توسط صاحب‌نظران و متخصصین مربوطه می‌تواند در تشخیص دلایل ناكامی عمده متقاضیان ثابت آزمون‌های فوق موثر باشد. انتخاب صرفا «آزمون محور» تنها در مورد كارهایی كه نیاز به تجربه قبلی ندارند می‌تواند از كارآیی بالایی برخوردار باشد. بدیهی است چنانچه سخت‌ترین سوالات هم توسط خبره‌ترین طراحان سوال، طرح شود هیچگاه نمی‌تواند جایگزین مناسب تجربه كاری مورد نیاز، جهت انتخاب مدیر حسابرسی به‌عنوان حسابدار رسمی باشد. در صورت اصلاح موارد پیشنهادی فوق و تغییر انتخاب «آزمون محور» به «تجربه محور» بخش عمده متقاضیان ثابت (دارای تجربه لازم) آزمون‌های انتخاب حسابداران رسمی با مكانیزم جدیدی (مثلا اختصاص سهم مناسب و بالایی از حد نصاب قبولی به، تجربیات قابل قبول متقاضیان، شامل سرپرستی و در سطح مدیریتی) خواهند توانست از ماراتن آزمون فوق عبور كنند


منبع سایت حسابداران رسمی ایران
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه هشتم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : معصومه سجادی اصل
سه شنبه هفدهم مردادماه سال 1396 07:54 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert
that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
جمعه ششم مردادماه سال 1396 09:47 ب.ظ
I've been surfing on-line more than 3 hours nowadays, but I
by no means discovered any interesting article like yours.
It's beautiful price sufficient for me. Personally, if
all site owners and bloggers made just right content as you did, the net shall be
a lot more helpful than ever before.
جمعه ششم مردادماه سال 1396 07:27 ق.ظ
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super
long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm
thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new
to everything. Do you have any points for rookie blog writers?
I'd definitely appreciate it.
چهارشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1396 09:51 ب.ظ
Hi there! This is my first visit to your blog!
We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work
on. You have done a wonderful job!
چهارشنبه بیست و یکم تیرماه سال 1396 01:48 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up.
The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to
do with web browser compatibility but I thought I'd post to
let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers
شنبه هفدهم تیرماه سال 1396 07:17 ق.ظ
As the admin of this site is working, no doubt very quickly it
will be renowned, due to its feature contents.
پنجشنبه پانزدهم تیرماه سال 1396 01:13 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield
this hike.
چهارشنبه چهاردهم تیرماه سال 1396 12:01 ق.ظ
I am not sure where you're getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this info for my
mission.
شنبه سوم تیرماه سال 1396 04:20 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا واقعا کار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در
مفروضات و یک ممکن است را خوب به کمک پر کسانی که معافیت.

که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد مطمئنا تا پایان مجذوب.
یکشنبه سی و یکم اردیبهشتماه سال 1396 03:29 ق.ظ
I constantly emailed this web site post page to all my friends, since if like to read it
after that my links will too.
پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشتماه سال 1396 04:18 ق.ظ
Glad to be one of several visitants on this awing internet site :
D.
دوشنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1396 01:44 ب.ظ
You really make it seem so easy with your
presentation but I find this matter to be really something
which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
سه شنبه هفدهم بهمنماه سال 1391 01:07 ب.ظ
با سلام .خانم سجادی امتحان حسابداران رسمی معمولا چه وقت از سال برگزار میشه
معصومه سجادی اصلسلام دقیقا اطلاع ندارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

سلام خدمت دوستان عزیزی که تمایل به آشنایی بیشتر به حرفه حسابداری دارند . امیدوارم از این وب تخصصی به نحو مطلوبی استفاده نمایید.
مدیر وبلاگ : معصومه سجادی اصل
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :